Thanksgiving Day (Den díkůvzdání)

Jednou za rok na konci listopadu se Američané ze všech koutů Spojených států scházejí ve svých domovech, aby v kruhu příbuzných a přátel zasedli okolo bohatě prostřeného stolu, na němž se s každoroční pravidelností podává tradiční menu, které se ve stejném složení objevuje právě jen v Den díkůvzdání. Prvopočátky tohoto svátku jsou úzce spjaty s osidlováním Nového světa, prvními Evropany, jež přijali Ameriku jako svůj druhý domov, a vstřícnou lidskou pomocí původních obyvatel, bez níž by ti novodobí nepřežili kruté podmínky první zimy.

Pro mě je Thanksgiving nejkrásnější svátek ze všech, protože není zatížen ani náboženskými dogmaty, ani komerčními tlaky. V jeho jednoduchém principu a přátelském duchu je už od jeho historického počátku skryto kouzlo dobré vůle -- je to svátek oslavující nejen bohatou sklizeň, o kterou se máme dělit, ale i stmelování rodinných svazků a přátelské pohody. Jednou z nejkrásnějších částí oslavy je chvíle u slavnostně prostřeného stolu, kdy jednotliví členové rodiny a pozvaní hosté několika větami projeví vděčnost za nějakou událost, která se jim během roku přihodila. Takových chvílí by zajisté mělo v průběhu roku nastat víc, ale oceňme, že tento den nás alespoň jedenkrát do roka přiměje k zamyšlení nad tím dobrým, co v životě máme.

Happy Thanksgiving přeji všem lidem dobré vůle!